Wie zijn wij?

M&P Consultancy

Wie zijn wij?

M&P Consultancy bestaat uit Peter van Delft en Marieke van Oorsouw.

Peter van Delft:

Wat mij intrigeert is hoe je mensen in beweging krijgt om samen resultaten te bereiken en de processen, procedures en systemen zodanig binnen de organisatie organiseert dat deze ondersteunend zijn bij het werk van de medewerker en daarmee de cliënt. Mijn werkwijze begint vaak met de ‘harde kant’: het doorlichten van de interne organisatie binnen de gestelde parameters van tijd, geld, kwaliteit van medewerkers, systemen, processen en procedures. Even belangrijk vind ik de ‘zachte kant’, de mens. De sleutel van het succes ligt namelijk bij de medewerker en nergens anders. Vervolgens breng ik beide kanten met elkaar in verbinding en ontstaat er een organisatie met een gezonde bedrijfsvoering en een hoge mate van medewerkerstevredenheid- en bevlogenheid.

De achterliggende waarden van leiderschap, professionaliteit, zingeving, persoonlijke motivatie in termen van moeten, kunnen en willen krijgen hierbij mijn bijzondere aandacht. Mijn passie is hieruit een samenwerking te creëren waar de ambities van het individu op een natuurlijke wijze versmelten met de organisatiedoelen en –ambities.Marieke van Oorsouw:

Wat mij intrigeert is de continue nieuwsgierigheid naar het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van het denken en handelen van de mens en de vertaalslag hiervan in de organisatie. Samen met anderen streef ik naar continue optimalisatie van het aanbrengen van een fit tussen de interne organisatie en de buitenwereld.

Belangrijk vind ik dat mensen vorm en inhoud kunnen geven aan hun talenten, in hun kracht komen en daardoor bewegingen ontstaan die zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering. Door de samenwerking tussen mensen te bevorderen ontstaat er een 1 plus 1 = 3 uitkomst; voor klant, organisatie en medewerker.

Onze diensten

Geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek?

Of neem vrijblijvend contact op

E-mail

© Copyright M&P Consultancy - website: Van Dongen Design - Inloggen