Organisatie analyse

M&P Consultancy

Organisatie analyse

Het analyseren van de harde en zachte kant van een organisatie vergt o.a. inzicht in de samenhang der dingen. Door vanuit verschillende brillen te kijken naar alle aspecten van de organisatie ontstaat er een samenhangend beeld van de werkelijkheid.

Onze medewerkers leveren naast de analyse ook een helder en eenduidig verbeterplan.

Een selectie van uitgevoerde opdrachten:

  • Doorlichting en komen met verbetervoorstellen op het vlak van leidinggeven, zelfsturing, procesvoering en samenwerking bij diverse zorg-, maatschappelijke- en welzijnsinstellingen en gemeenten.
  • Complexe verandertrajecten op het terrein van organisatiecultuur -en bedrijfsvoering bij diverse gemeenten en zorginstellingen.
  • Advisering bij diverse complexe organisatie verandertrajecten op het terrein van gedrag en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en verantwoordingsprocessen.
  • Toepassen van leanmanagement ter verbetering bedrijfsprocessen en klantteveredenheid.

Boardroom consulting

Samen met een van onze medewerkers voeren wij met de leden van de directie of de Raad van Bestuur van een zorginstelling, een gemeentelijke organisatie of een welzijnsinstelling het ‘goede’ gesprek over de vraagstukken die vragen om een strategische en tactische vertaalslag naar de doelen van de organisatie.

Tijdens het gesprek worden de ontwikkelingen van de externe omgeving en die van de organisatie met elkaar geconfronteerd en vertaald naar diverse concrete scenario’s.

Mogelijkheden en dilemma’s worden in beeld gebracht waarmee het persoonlijke functioneren wint aan kracht en wendbaarheid in denken en handelen.

M&P Consultancy

Onze diensten

Geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek?

Of neem vrijblijvend contact op

E-mail

© Copyright M&P Consultancy - website: Van Dongen Design - Inloggen